Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Những chi phí phải trả khi ở Đài Loan

09:47, 11/05/2018

Khi sang làm việc tại Đài Loan, những chi phí cố định sau bạn sẽ phải mất, hãy chú ý:

  •  Thực hiện đúng những quy định về luật thuế thu nhập và bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ và làm thẻ cư trú của Chính phủ Đài Loan.

 

  •  Sau khi nhập cảnh, hàng năm nếu cư trú không đủ 183 ngày, nếu tiền lương từ 28,910 đài tệ trở lên khấu trừ 18% tiền thuế thu nhập không hoàn lại, nếu cư trú đủ 183 ngày khấu trừ 6% tiền thuế thu nhập, nếu có hoàn thuế phải chờ báo thuế vào năm sau, chính phủ hoàn thuế cho người báo thuế.

 

  •  Giao nộp phí bảo hiểm lao động và bảo hiểm y tế theo quy định của chính phủ Trung Hoa dân quốc. (Tức là đóng 20% tổng số tiền đóng bảo hiểm lao động, còn lại 70% do công xưởng chi trả, 10% do chính phủ chi trả, và 30% tổng số tiền đóng bảo hiểm y tế, còn lại 60% do công xưởng chi trả, 10% do chính phủ chi trả), và hiểu rằng phí bảo hiểm căn cứ vào sự điều chỉnh của chính phủ Trung Hoa dân quốc.

 

  •  Hàng tháng chi trả cho công ty tiền ăn ở ( nếu có trong hợp đồng), tiền điện khi dùng vượt quá số miễn phí cho phép, thì phải tự trả.

 

  •  Hàng tháng người lao động gửi tiết kiệm từ tiền lương 3,000 đài tệ, khi nào hết hạn được lĩnh lại.

 

  •  Khi làm việc tại Đài Loan, nếu bỏ trốn, người lao động phải dùng số tiền tiết kiệm và lương của tháng đó bồi thường cho chủ.

 

  •  Nếu vì lý do cá nhân mà tự ý hủy hợp đồng trước thời hạn hoặc bỏ trốn ra ngoài, tôi người lao động phải trả tiền bồi thường cho công ty là NT$: 20.000 đài tệ (hoặc theo quy định của từng công ty).

 

  •  Người lao động chi trả phí phục vụ tại Đài Loan năm đầu tiên mỗi tháng 1.800 đài tệ, năm thứ 2 mỗi tháng 1.700 đài tệ, năm thứ 3 mỗi tháng 1.500 đài tệ, và các phí khác (phí khám sức khỏe, thẻ cư trú, gia hạn thẻ cư trú hàng năm, làm hộ chiếu mới), khấu trừ từ tiền lương hàng tháng. Nếu là lao động quay lại làm việc cho chủ lao động cũ thì hàng tháng tiền phí phục vụ là NT$: 1500 đài tệ).

 

 

Đón xem các vấn đề khác về Đài Loan tại Bảo Thịnh.

Hashtag: xuất khẩu đài loan, xuất khẩu lao động, xuất khẩu lao động đài loan, chi phí khi ở đài loan

BẢO THỊNH
  English   日本語   中文   한국어