Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Tin sự kiện Hàn Quốc

Thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước

22/07/2022

Ngày 27/4/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 59/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện thí điểm đưa người lao động Việt Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước trong thời hạn 05 năm từ ngày 01/01/2022. Sau khi thống nhất với các Bộ, ngành liên quan

web.themes/web.baothinh/private/list_tin-su-kien-han-quoc_.html
web.themes/web.baothinh/private/list_tin-su-kien-han-quoc.html

BẢO THỊNH
  English   日本語   中文   한국어