Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Đài Loan

Tuyển Nam hàn tại Tân Trúc

09/03/2020

Tuyển Nam Hàn kim loại tại Tân Trúc

Tuyển 11 nam sản xuất dụng cụ thủ công Đài Trung

09/03/2020

Tuyển 11 nam sản xuất dụng cụ thủ công

Tuyển Nam Lắp ráp tại Tân Trúc

09/03/2020

Tuyển nam Lắp ráp Tân Trúc

Tuyển Nam nghề Hàn sửa chữa mô tơ

09/03/2020

Tuyển nam sửa chữa mô tơ

Tuyển 2 nam cơ khí tại Đào Viên

09/03/2020

Tuyển nam cơ khí tại đào viên

Tuyển 3 Nam thao tác CNN tại Đào Viên

15/02/2020

Tuyển nam CNC tại Đào Viên

Tuyển 3 nữ thao tác máy giày dép ở Đài Bắc

15/02/2020

Tuyển 3 nữ thao tác máy sản xuất giày dép

Tuyển nam chế tạo và sản xuất kim loại tại Tân Bắc

29/11/2019

Tuyển nam chế tạo và sản xuất kim loại tại Tân Bắc

Tuyển Nam Bảo dưỡng thiết bị đỗ xe cơ khí tại Tân Trúc

29/11/2019

Tuyển Nam Bảo dưỡng thiết bị đỗ xe cơ khí tại Tân Trúc

Tuyển nam đóng gói vận chuyển tại Miêu Lật

29/11/2019

Tuyển nam đóng gói vận chuyển tại Miêu Lật

Tuyển nam Sửa chữa mô tơ tại Đào Viên

29/11/2019

Tuyển nam Sửa chữa mô tơ tại Đào Viên

Tuyển nữ điện tử tại Tân Bắc, Đài Loan

18/07/2019

Tuyển nữ điện tử tại tân bắc

Tuyển nam sản xuất đóng gói tại Đài Nam

18/07/2019

Tuyển nam sản xuất lắp ráp đóng gói tại đài loan

Tuyển nam thao tác máy tại Cao Hùng

23/10/2018

Tuyển nam thao tác máy tại Cao Hùng, Xuất khẩu lao động Bảo Thịnh

Tuyển nam thao tác máy tại Đài Nam

23/10/2018

Tuyển nam thao tác máy tại Đài Nam, xuất khẩu lao động Bảo Thịnh

web.themes/material/private/list_dai-loan_.html
web.themes/material/private/list_dai-loan.html

BẢO THỊNH