Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Văn Hóa Hàn Quốc

TUYỂN DỤNG THỢ HÀN VISA E7 HÀN QUỐC (Thời hạn hợp đồng: 02 năm )

25/01/2024

TUYỂN DỤNG THỢ HÀN VISA E7 HÀN QUỐC

(Thời hạn hợp đồng: 02 năm )

 Têm Xí nghiệp tiếp nhận HYUNDAI, KOREA

 Địa điểm làm việc Bangeojinsunhwando-ro, Dong-gu, Ulsan,Korea

 Ngành nghề xin Visa Thợ Hàn 

 Nội dung công việc Thợ Hàn Tàu

 Điều kiện tuyển dụng Số thợ hàn cần tuyển: 50 Số lượng tham gia tuyển 126

 Độ tuổi Từ 25 đến 43

web.themes/web.baothinh/private/list_van-hoa-han-quoc_.html
web.themes/web.baothinh/private/list_van-hoa-han-quoc.html

BẢO THỊNH
  English   日本語   中文   한국어